call
Trang chủ » Tin Thị Trường » TPHCM bàn giải pháp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040

TPHCM bàn giải pháp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040

TPHCM bàn giải pháp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Việc điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, phải khắc phục những nhược điểm của quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc kết nối hạ tầng giữa các khu vực hiện nay của TPHCM với các tỉnh lân cận vẫn còn nhiều bất cập – Ảnh:V.Dũng

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được bàn thảo tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI diễn ra ngày 30-12.

Tại hội nghị Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải đặt vai trò đặc biệt của TPHCM trong mối quan hệ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước và quốc tế.

Việc quy hoạch phải tạo được sự liên kết vùng, phát triển hài hòa đồng bộ giữa XD mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và XD hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng XH, bảo vệ môi trường…

Bí thư Thành ủy TPHCM  đề nghị các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc lập điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 với các dự báo về dân số và kịch bản phát triển kinh tế XH.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040 và tầm nhìn 2060 để khắc phục những nhược điểm của quy hoạch TPHCM trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, trong thời gian tới cần có sự hối hợp chặt chẽ trong công tác lập 2 bản quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bản quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo đánh giá của Bộ XD, trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, các quy định pháp luật và quản lý phát triển đô thị có nhiều thay đổi. Trong đó,  QĐ số 24 ngày 6-1-2010 của Thủ tướng CP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung XD TPHCM đến năm 2025 và Nghị định số 08/2005 ngày của CP về quy hoạch XD thực hiện theo Luật XD năm 2003 đến nay đã hết hiệu lực và được thay thế.

Tuy nhiên, quy hoạch chung TPHCM chưa được nghiên cứu điều chỉnh các nội dung cụ thể như thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch không gian ngầm, ứng phố với biến đổi khí hậu,… làm cơ sở để thực hiện quản lý phát triển đô thị theo yêu cầu phát triển và phù hợp với quy định hiện hành.

Do đó, cần điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị bền vững; đảm bảo tầm nhìn, chiến lược dài hạn. Từ đó, đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề của đô thị như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường.

Mời xem thêm:

TPHCM sẽ xóa các khu vực quy hoạch không khả thi

Quy hoạch bờ Tây sông SG: nhiều thay đổi


SaiGonTimes

error: Content is protected !!