call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Tp.Hồ Chí Minh XD Đề án chuyển 5 huyện vùng ven lên quận

Tp.Hồ Chí Minh XD Đề án chuyển 5 huyện vùng ven lên quận

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND Tp.Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo XD “Đề án về đầu tư – XD các huyện thành quận (hoặc TP thuộc Tp.Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 – 2030” và các nhóm nghiên cứu, XD các đề án nhánh.

Đồng thời, thay đổi tên “Đề án” thành Kế hoạch XD Đề án về đầu tư – XD các huyện thành quận (hoặc TP thuộc TPHCM), giai đoạn 2021 – 2030, trình UBND Tp.Hồ Chí Minh trước ngày 16/4/2021.

Trong quý 3/2021, Sở Nội vụ làm chủ nhiệm đề án, phối hợp các sở, ngành chuyên môn tổ chức nghiên cứu, XD các đề án nhánh về: Kinh tế đô thị do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Văn hóa đô thị do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì; Hạ tầng đô thị do Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì; Con người đô thị do Viện Nghiên cứu phát triển Tp.Hồ Chí Minh chủ trì và Quản lý nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì.

Trong quý 4/2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở XD và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả các đề án nhánh, XD, hoàn thiện Đề án về đầu tư – XD các huyện thành quận (hoặc TP thuộc TPHCM), giai đoạn 2021 – 2030 trình Ban Thường vụ Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND Tp.Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo XD Đề án về đầu tư – XD các huyện thành quận (hoặc TP thuộc Tp.Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 – 2030 và các nhóm nghiên cứu, XD các đề án nhánh.

Đồng thời, UBND các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè thành lập các Tổ nghiên cứu (hay Bộ phận nghiên cứu) trên cơ sở Ban Chỉ đạo của Tp.Hồ Chí Minh chủ động rà soát các tiêu chí; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, XD, hoàn thiện các đề án nhánh nêu trên; định hướng quy hoạch, phát triển đô thị trong tương lai sau khi chuyển huyện thành quận (hoặc TP thuộc TPHCM).

Trước đó, tháng 3/2021, Sở Nội vụ Tp.Hồ Chí Minh có tờ trình gửi UBND TPHCM về công tác chuẩn bị XD Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc TP thuộc Tp.Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021-2030.

Lộ trình đề xuất thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021-2025, sẽ chuyển các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập TP thuộc Tp.Hồ Chí Minh); Giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận (hoặc thành lập TP thuộc Tp.Hồ Chí Minh).

CafeF

error: Content is protected !!