call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị xem xét bỏ quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa

Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị xem xét bỏ quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng tại công văn này là việc thành phố kiến nghị Thủ tướng xem xét bỏ quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa ban hành kèm theo Nghị định 96/2019 của CP.

Theo UBND Tp.Hồ Chí Minh, quá trình xác định giá đất để thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các Cty thẩm định giá khảo sát, thu nhập thông tin của tối thiểu ba thửa đất.

Ba thửa đất này có đặc điểm tương đồng với thửa đất cần định giá về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng XH, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá hai năm tính từ thời điểm định giá đất làm cơ sở thực hiện.

Hiện nay, theo quy định về việc xác định thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong giao dịch nhà đất thì trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND Tp.Hồ Chí Minh ban hành.Bảng giá đất trên địa  bàn thành phố. Hồ Chí Minh hiện đang căn cứ theo khung giá đất của CP.

Khung giá đất ở tại Tp.Hồ Chí Minh (thuộc loại đô thị đặc biệt) có mức tối thiểu là 1,5 tr. ₫/m² và tối đa là 162 tr. ₫/m², có chênh lệch rất lớn so với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Do đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà đất thì các bên mua –  bán thường thống nhất thể hiện giá trị chuyển nhượng tại các hợp đồng giao dịch thấp hơn hoặc bằng quy định tại bảng giá đất mà không thể hiện đúng giá thị trường, nhằm giảm số tiền phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

thành phố. Hồ Chí Minh cho rằng việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng làm cơ sở để xác định, thẩm định giá đất có thể chưa phản ánh được thực tế giá chuyển nhượng trên thị trường, thường thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào mục đích của các bên giao dịch.

Do đó, UBND thành phố. Hồ Chí Minh kiến nghị các Bộ Tài chính, TN&MT nghiên cứu bổ sung quy định về việc thu thập thông tin chào mua, chào bán trên thị trường (kể cả giá chào mua, chào bán của chính CĐT thực hiện dự án) để đề xuất mức giá phù hợp.

CafeF

error: Content is protected !!