call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Thu hồi hơn 30hecta đất của 2 doanh nghiệp để làm sân bay Long Thành

Thu hồi hơn 30hecta đất của 2 doanh nghiệp để làm sân bay Long Thành

Cụ thể, UBND tỉnh Đ.Nai ban hành các quyết định thu hồi diện tích đất hơn 14,8 hecta do Cty CP XD và SX vật liệu XD Biên Hòa sử dụng và thu hồi hơn 16,9 hecta đất do Cty CP Đồng Tân sử dụng.

Trong khu vực 5.000 hecta XD sân bay Long Thành có diện tích đất của 18 cơ quan, tổ chức. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất của 15/18 cơ quan, tổ chức.

Hiện còn diện tích đất của 3 tổ chức gồm: Cty CP Hóa An, Cty TNHH XD thương mại Hồng Phát và Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa.

Đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Cty CP Hóa An, hiện nay Hội đồng Bồi thường dự án đã trình đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có tờ trình trình Hội đồng Bồi thường dự án thông qua phương án thu hồi đất.

Riêng diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Cty TNHH XD thương mại Hồng Phát, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp với VP Đăng ký đất đai tỉnh và các đơn vị liên quan để hoàn thành bản đồ thu hồi đất.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế

CafeF

error: Content is protected !!