call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Sunshine Group miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực

Sunshine Group miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực

 Theo quyết định số 219/2020/Quyết định-TĐ ngày 31/12/2020 và QĐ số 675/2020/Quyết định-SSH ký cùng ngày, kể từ tháng 1/2021, ông Nghiêm Hải Anh không còn là thành viên trong Ban điều hành cao cấp của Tập đoàn Sunshine Group và Cty cổ phần Sunshine Homes.

Cụ thể, ông Hải Anh thôi giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực Sunshine Group và Phó Tổng giám đốc Thường trực Sunshine Homes.

Được biết, vào tháng 10/2020, ông Nghiêm Hải Anh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Sunshine. Cùng thời điểm đó, ông Hải Anh đồng thời giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Cty cổ phần Sunshine Homes.

Ông Nghiêm Hải Anh tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý – Đại học Công nghệ Washington DC, Hoa Kỳ (WIT – USA); Cử nhân KD, Trường KD – Đại học TP Manchester, Hoàng Gia Anh Quốc.

Theo Phương Uyên

DĐDN

CafeF

error: Content is protected !!