call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Năm 2019, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm

Năm 2019, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm

Ngân hàng Nhà nước VN (Ngân hàng nhà nước) vừa ban hành QĐ số 2570/Quyết định-Ngân hàng nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 29/7/2016.

Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Năm 2019, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm - Ảnh 1.

Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2019 tiếp tục được giữ nguyên so với năm 2018 .

QĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019 và thay thế QĐ số 2735/Quyết định-Ngân hàng nhà nước ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 29/7/2016./.

Theo PV

VOV

Theo CafeF

error: Content is protected !!