call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về sai phạm đất đai tại Dawaco

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về sai phạm đất đai tại Dawaco

Như PLO đã đưa tin, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III đã có Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình CP hóa (CPH) DNNN giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đ.Nẵng.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về sai phạm đất đai tại Dawaco - Ảnh 1.

Bên trong Nhà máy nước Cầu Đỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Thiếu hàng loạt hồ sơ pháp lý

Báo cáo của KTNN khu vực III chỉ ra hơn 3 hecta đất đã được Cty CP Cấp nước Đ.Nẵng (Dawaco) sử dụng trước khi CPH và có đưa vào phương án sử dụng đất sau CPH. Tuy nhiên, tại thời điểm lập phương án, hồ sơ pháp lý chưa đảm bảo.

Cụ thể, thửa đất Nhà máy nước Cầu Đỏ được Dawaco thuê với diện tích hơn 8,5 hecta tại quyết định năm 2003 của UBND thành phố Đ.Nẵng. Tuy nhiên hợp đồng thuê đất chỉ với diện tích hơn 7,2 hecta, không bao gồm 1,2 hecta bể chứa lắng và lọc nước.

Thửa đất làm Nhà máy nước sân bay Đ.Nẵng tại số 555B Trường Chinh có diện tích hơn 2 hecta là thửa đất do Bộ Quốc phòng quản lý. Tại thời điểm lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Dawaco chỉ có công văn tạm giao đất năm 2001 của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 0,5 hecta, còn lại hơn 1,5 hecta chưa được giao.

Tại thửa đất làm Trạm bơm An Trạch (0,7 hecta) có diện tích 0,2 hecta được UBND thành phố Đ.Nẵng cho thuê tại quyết định năm 2003 nhưng đến nay vẫn không có hợp đồng thuê đất.

KTNN khu vực III cũng xác định tại Dawaco, UBND thành phố chưa ban hành quyết định cho thuê đất và chưa có hợp đồng thuê đất tại bốn thửa đất (hơn 0,3 hecta); quyết định giao đất và hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực tại ba thửa đất (hơn 1 hecta).

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã quyết định cho thuê đất nhưng Sở TN&MT chưa ký hợp đồng đối với ba thửa đất (hơn 1,3 hecta), ký hợp đồng cho thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu hơn 1,2 hecta so với diện tích thực tế mà UBND thành phố cho Dawaco thuê sử dụng.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về sai phạm đất đai tại Dawaco - Ảnh 2.

Trạm bơm An Trạch. Ảnh: TẤN VIỆT

Hơn 9,6 hecta đất “lọt sổ” phương án CPH

Báo cáo của KTNN khu vực III xác định UBND thành phố Đ.Nẵng chưa ban hành các quyết định cho Dawaco thuê đất tại bốn thửa đất (hơn 0,3 hecta). Do đó, Dawaco chưa thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong thời gian dài.

Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành các quyết định cho Dawaco thuê bốn thửa đất (hơn 3,3 hecta), nhưng Sở TN&MT chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê đất. Điều này khiến cơ quan thuế không có đủ thông tin để thu tiền thuê đất.

Đặc biệt, KTNN khu vực III xác định có ba thửa đất (hơn 9,6 hecta) Dawaco đang quản lý, sử dụng nhưng chưa đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH gồm thửa đất Nhà máy nước sông Cu Đê (hơn 8,5 hecta), thửa đất làm Trạm xử lý nước sông Cu Đê (hơn 0,6 hecta), thửa đất làm Nhà máy nước Sân Bay có phần mở rộng tại số 555B Trường Chinh (0,5 hecta).

Nguyên nhân việc này là do Sở TN&MT chưa kiểm tra, rà soát và yêu cầu Dawaco đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH doanh nghiệp.

Từ các sai phạm , thiếu sót trên, KTNN khu vực III kiến nghị UBND thành phố Đ.Nẵng rút kinh nghiệm đối với việc không ban hành các quyết định cho Dawaco thuê đất. Lý do, việc này dẫn đến Dawaco sử dụng đất trong thời gian dài không được quản lý theo quy định của Luật Đất đai , không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

KTNN khu vực III cũng Kiến nghị UBND thành phố Đ.Nẵng tổ chức rà soát thực tế nhu cầu sử dụng đất để xử lý theo quy định đối với hai thửa đất tại Dawaco.

UBND thành phố Đ.Nẵng cũng phải kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp Sở TN&MT ký hợp đồng cho thuê đất thiếu hơn 1,2 hecta tại Nhà máy nước Cầu Đỏ và chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê đất làm Trạm xử lý nước sông Cu Đê (hơn 0,6 hecta) của Dawaco dẫn đến đơn vị thiếu cơ sở thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

KTNN khu vực III đồng thời đề nghị UBND thành phố Đ.Nẵng thực hiện và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để ba thửa đất (hơn 9,6 hecta) hiện Dawaco đang quản lý, sử dụng nhưng không được đưa vào phương án khi CPH để tiếp tục theo dõi, quản lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

CafeF

error: Content is protected !!