call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN tổng rà soát các chung cư cũ

HN tổng rà soát các chung cư cũ

Cụ thể, từ năm 2021-2022, thành phố sẽ thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được TP chấp thuận (83 nhà thuộc các khu; 43 nhà độc lập, đơn lẻ); rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch (có nhà nguy hiểm cấp D, cấp C cận D). Từ năm 2021-2025, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định chi tiết đối với toàn bộ các chung cư còn lại.

Hà Nội tổng rà soát các chung cư cũ - Ảnh 1.

Căn hộ cũ Thành Công sắp được cải tạo, XD mới.

Phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn theo kế hoạch; gửi kết quả về Sở XD để tổng hợp, XD, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch cải tạo, XD lại chung cư cũ.

Đồng thời ban hành Kế hoạch cải tạo, XD lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư; Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án; Lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo lập quỹ nhà tạm cư; Ưu đãi đầu tư.

Theo thống kê, hiện HN có 1.579 nhà chung cư cũ, trong đó, có 34 khu có diện tích đất từ 2ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2ha, 306 chung cư cũ độc lập được XD từ năm 1960-1994 và trước năm 1954.

Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ cho biết, các chung cư có chất lượng xuống cấp, được đánh giá nguy hiểm tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và nội đô lịch sử; hiện trạng quản lý sử dụng phức tạp, đan xen trách nhiệm, quyền sử dụng giữa tư nhân, tổ chức, nhà nước. Các căn hộ thường có diện tích nhỏ dưới 30m², 30-50m²/căn.

Qua kiểm định thực tế 401 chung cư thì có 148 chung cư ở cấp độ B; 245 chung cư cấp C và 8 chung cư cấp D (cấp độ xuống cấp, nguy hiểm cao nhất theo quy chuẩn của Bộ XD).

Hà Nội tổng rà soát các chung cư cũ - Ảnh 2.

Diễn đàn Doanh nghiệp đã liên tục thông tin về các vấn đề liên quan đến cải tạo chung cư cũ.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã liên tục thông tin, vấn đề cải tạo chung cư cũ đã lên tới đỉnh điểm của sự búc xúc. Thực trạng sau cả 2 thập kỷ mà HN mới chỉ cải tạo được 1% nhà chung cư cũ đang đặt ra bài toán cần có cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô để tạo ra sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và CĐT, trong đó tiếp cận ở góc độ quy hoạch cần có sự tập trung vào một số điểm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS VN nhấn mạnh, cần coi các dự án cải tạo, XD lại các khu chung cư cũ của HN là loại dự án Chỉnh trang đô thị và cải tạo chung cư cũ, đây là một loại dự án đặc thù. Phương thức thực hiện từ lập kế hoạch, lập quy hoạch, lựa chọn CĐT cần được giảm thiểu thủ tục một cách tối đa.

Bên cạnh đó vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ TP đến các Quận, P., trong công tác cải tạo, XD lại các khu chung cư cũ là rất quan trọng, đặc biệt là vai trò của các Quận, P., đây phải là nơi khởi xướng và đề xuất các chương trình, dự án cải tạo, XD lại khu chung cư cũ, không thể cứ phó mặc cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, giải pháp căn cơ nhất để giải bài toán ì ạch trong cải tạo chung cư cũ hiện nay là phải tính đến XD một Luật chung cư riêng. Trong đó cần tính đến việc điều chỉnh chế độ sử dụng đất là lâu dài hay có thời hạn đối với nhà chung cư.

CafeF

error: Content is protected !!