call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN dự thu 104.000 tỷ. ₫ từ đấu giá đất giai đoạn 2021 – 2023

HN dự thu 104.000 tỷ. ₫ từ đấu giá đất giai đoạn 2021 – 2023

UBND TP HN mới đây đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 -2023.

</p> <p>Theo đó, năm 2021, HN dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 446 dự án với tổng diện tích đất đấu giá hơn 177hecta; trong đó có 284 dự án chuyển tiếp. Tổng số tiền dự kiến trúng đấu giá hơn 23.673 tỷ. ₫; tổng chi phí <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/giai-phong-mat-bang" >giải phóng mặt bằng</a> và XD hạ tầng kỹ thuật hoàn trả gần 4.883 tỷ. ₫.</p> <p>Dự án quy mô diện tích trên 5.000m² có 214 dự án với tổng diện tích đất đấu giá 140,43hecta; dự án quy mô diện tích dưới 5.000m² có 232 dự án, tổng diện tích đất đấu giá gần 37hecta.</p> <p>Năm 2022 sẽ đấu giá 507 dự án với tổng diện tích đất hơn 422 hecta sẽ, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến hơn 38.123 tỷ. ₫, bao gồm 296 dự án quy mô diện tích trên 5.000m² và 211 dự án quy mô diện tích dưới 5.000m².</p> <p>Năm 2023, tổng số dự án dự kiến đấu giá 531 với tổng diện tích gần 486 hecta, dự kiến số tiền trúng giá hơn 42.206 tỷ. ₫. Trong đó gồm 371 dự án quy mô trên 5.000m², 160 dự án diện tích dưới 5.000m².</p> <p>UBND TP HN chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng, XD hạ tầng kỹ thuật (nếu có) các dự án, đảm bảo điều kiện sớm đưa ra đấu giá; tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện đấu giá.</p> <p>Tiếp tục rà soát xác định các khu đất đủ điều kiện đấu giá năm 2021, 2020 và 2023 để trình UBND TP phê duyệt.</p> <p>Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích, quy mô lớn, UBND các quận, huyện, thị xã có thể đấu giá từng phần khi chưa hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng và XD hạ tầng kỹ thuật của dự án.</p> <p>Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về việc đề xuất đề xuất vị trí đất; đề xuất chủ trương đầu tư và hiệu quả đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không đấu giá thành công, hoặc đấu giá chậm dẫn đến để đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai và vốn đầu tư, chậm hoàn trả vốn đầu tư đã ứng trước để thực hiện dự án.</p> </div> <p></p> <p style="text-align: right;"><em><a href="https://cafef.vn/ha-noi-du-thu-104000-ty-dong-tu-dau-gia-dat-giai-doan-2021-2023-20210415112221332.chn" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">CafeF </a></em></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-right " data-id="47424" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted"></span> </div> </div> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk' ); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs' ); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <ul class="normal-social"> <li> <div class="fb-like" data-href="https://nhadatsinhloi.net/?p=47424" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false"></div> </li> <div class="zalo-share-button" data-href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/hn-du-thu-104-000-ty-%e2%82%ab-tu-dau-gia-dat-giai-doan-2021-2023" data-oaid="2996062052659583869" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2021-04-15T12:19:02+07:00","datePublished":"2021-04-15T12:19:02+07:00","dateModified":"2021-04-15T12:19:02+07:00","headline":"HN d\u1ef1 thu 104.000 t\u1ef7. \u20ab t\u1eeb \u0111\u1ea5u gi\u00e1 \u0111\u1ea5t giai \u0111o\u1ea1n 2021 – 2023","name":"HN d\u1ef1 thu 104.000 t\u1ef7. \u20ab t\u1eeb \u0111\u1ea5u gi\u00e1 \u0111\u1ea5t giai \u0111o\u1ea1n 2021 – 2023","keywords":"\u0111\u1ea5u gi\u00e1 \u0111\u1ea5t,quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t,s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/hn-du-thu-104-000-ty-%e2%82%ab-tu-dau-gia-dat-giai-doan-2021-2023","description":" UBND TP HN m\u1edbi \u0111\u00e2y \u0111\u00e3 ban h\u00e0nh k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t n\u0103m 2021 v\u00e0 giai \u0111o\u1ea1n 2021 -2023.Theo \u0111\u00f3, n\u0103m 2021, HN d\u1ef1 ki\u1ebfn s\u1ebd t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t t\u1ea1i 446 d\u1ef1 \u00e1n v\u1edbi t\u1ed5ng di\u1ec7n","copyrightYear":"2021","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Nh\u00e0 \u0110\u1ea5t Sinh L\u1eddi","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/open.gif"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/MuaBanDuAnNovaland","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/hn-du-thu-104-000-ty-%e2%82%ab-tu-dau-gia-dat-giai-doan-2021-2023"},"author":{"@type":"Person","name":"Admin","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/author\/dmin"},"articleSection":"Tin Th\u1ecb Tr\u01b0\u1eddng","articleBody":" \n UBND TP HN m\u1edbi \u0111\u00e2y \u0111\u00e3 ban h\u00e0nh k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t n\u0103m 2021 v\u00e0 giai \u0111o\u1ea1n 2021 -2023.Theo \u0111\u00f3, n\u0103m 2021, HN d\u1ef1 ki\u1ebfn s\u1ebd t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t t\u1ea1i 446 d\u1ef1 \u00e1n v\u1edbi t\u1ed5ng di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ea5t \u0111\u1ea5u gi\u00e1 h\u01a1n 177hecta; trong \u0111\u00f3 c\u00f3 284 d\u1ef1 \u00e1n chuy\u1ec3n ti\u1ebfp. T\u1ed5ng s\u1ed1 ti\u1ec1n d\u1ef1 ki\u1ebfn tr\u00fang \u0111\u1ea5u gi\u00e1 h\u01a1n 23.673 t\u1ef7. \u20ab; t\u1ed5ng chi ph\u00ed gi\u1ea3i ph\u00f3ng m\u1eb7t b\u1eb1ng v\u00e0 XD h\u1ea1 t\u1ea7ng k\u1ef9 thu\u1eadt ho\u00e0n tr\u1ea3 g\u1ea7n 4.883 t\u1ef7. \u20ab.D\u1ef1 \u00e1n quy m\u00f4 di\u1ec7n t\u00edch tr\u00ean 5.000m\u00b2 c\u00f3 214 d\u1ef1 \u00e1n v\u1edbi t\u1ed5ng di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ea5t \u0111\u1ea5u gi\u00e1 140,43hecta; d\u1ef1 \u00e1n quy m\u00f4 di\u1ec7n t\u00edch d\u01b0\u1edbi 5.000m\u00b2 c\u00f3 232 d\u1ef1 \u00e1n, t\u1ed5ng di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ea5t \u0111\u1ea5u gi\u00e1 g\u1ea7n 37hecta.N\u0103m 2022 s\u1ebd \u0111\u1ea5u gi\u00e1 507 d\u1ef1 \u00e1n v\u1edbi t\u1ed5ng di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ea5t h\u01a1n 422 hecta s\u1ebd, t\u1ed5ng s\u1ed1 ti\u1ec1n tr\u00fang \u0111\u1ea5u gi\u00e1 d\u1ef1 ki\u1ebfn h\u01a1n 38.123 t\u1ef7. \u20ab, bao g\u1ed3m 296 d\u1ef1 \u00e1n quy m\u00f4 di\u1ec7n t\u00edch tr\u00ean 5.000m\u00b2 v\u00e0 211 d\u1ef1 \u00e1n quy m\u00f4 di\u1ec7n t\u00edch d\u01b0\u1edbi 5.000m\u00b2.N\u0103m 2023, t\u1ed5ng s\u1ed1 d\u1ef1 \u00e1n d\u1ef1 ki\u1ebfn \u0111\u1ea5u gi\u00e1 531 v\u1edbi t\u1ed5ng di\u1ec7n t\u00edch g\u1ea7n 486 hecta, d\u1ef1 ki\u1ebfn s\u1ed1 ti\u1ec1n tr\u00fang gi\u00e1 h\u01a1n 42.206 t\u1ef7. \u20ab. Trong \u0111\u00f3 g\u1ed3m 371 d\u1ef1 \u00e1n quy m\u00f4 tr\u00ean 5.000m\u00b2, 160 d\u1ef1 \u00e1n di\u1ec7n t\u00edch d\u01b0\u1edbi 5.000m\u00b2.UBND TP HN ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o UBND qu\u1eadn, huy\u1ec7n, th\u1ecb x\u00e3 \u0111\u1ea9y nhanh ti\u1ebfn \u0111\u1ed9 ho\u00e0n th\u00e0nh gi\u1ea3i ph\u00f3ng m\u1eb7t b\u1eb1ng, XD h\u1ea1 t\u1ea7ng k\u1ef9 thu\u1eadt (n\u1ebfu c\u00f3) c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n s\u1edbm \u0111\u01b0a ra \u0111\u1ea5u gi\u00e1; t\u1eadp trung ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00e1c th\u1ee7 t\u1ee5c \u0111\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u1ea5u gi\u00e1 c\u00e1c khu \u0111\u1ea5t \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n \u0111\u1ea5u gi\u00e1.Ti\u1ebfp t\u1ee5c r\u00e0 so\u00e1t x\u00e1c \u0111\u1ecbnh c\u00e1c khu \u0111\u1ea5t \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n \u0111\u1ea5u gi\u00e1 n\u0103m 2021, 2020 v\u00e0 2023 \u0111\u1ec3 tr\u00ecnh UBND TP ph\u00ea duy\u1ec7t.\u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t c\u00f3 di\u1ec7n t\u00edch, quy m\u00f4 l\u1edbn, UBND c\u00e1c qu\u1eadn, huy\u1ec7n, th\u1ecb x\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ea5u gi\u00e1 t\u1eebng ph\u1ea7n khi ch\u01b0a ho\u00e0n th\u00e0nh to\u00e0n b\u1ed9 gi\u1ea3i ph\u00f3ng m\u1eb7t b\u1eb1ng v\u00e0 XD h\u1ea1 t\u1ea7ng k\u1ef9 thu\u1eadt c\u1ee7a d\u1ef1 \u00e1n.Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND c\u00e1c qu\u1eadn, huy\u1ec7n, th\u1ecb x\u00e3 ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m to\u00e0n di\u1ec7n tr\u01b0\u1edbc ph\u00e1p lu\u1eadt v\u00e0 UBND TP v\u1ec1 vi\u1ec7c \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t v\u1ecb tr\u00ed \u0111\u1ea5t; \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111\u1ea7u t\u01b0 c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u1ea5u gi\u00e1 quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t; tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec3 x\u1ea3y ra t\u00ecnh tr\u1ea1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0 d\u00e0n tr\u1ea3i, k\u00e9m hi\u1ec7u qu\u1ea3, kh\u00f4ng \u0111\u1ea5u gi\u00e1 th\u00e0nh c\u00f4ng, ho\u1eb7c \u0111\u1ea5u gi\u00e1 ch\u1eadm d\u1eabn \u0111\u1ebfn \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea5t hoang h\u00f3a, l\u00e3ng ph\u00ed t\u00e0i nguy\u00ean \u0111\u1ea5t \u0111ai v\u00e0 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0, ch\u1eadm ho\u00e0n tr\u1ea3 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u0111\u00e3 \u1ee9ng tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n d\u1ef1 \u00e1n.\r\n\r\n\r\nCafeF ","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/photo1618460481375-1618460481512437132208.png","width":696,"height":315}}</script> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/dau-gia-dat" rel="tag">đấu giá đất</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/quyen-su-dung-dat" rel="tag">quyền sử dụng đất</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/su-dung-dat" rel="tag">sử dụng đất</a></p> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Tin liên quan</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/cac-phan-khuc-bat-dong-san-da-noi-song-nhu-the-nao-quy-dau-nam"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/05/photo1620961867737-1620961867927732509167-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Các phân khúc BĐS đã 'nổi sóng' như thế nào quý đầu năm?" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/cac-phan-khuc-bat-dong-san-da-noi-song-nhu-the-nao-quy-dau-nam" rel="bookmark">Các phân khúc bất động sản đã 'nổi sóng' như thế nào quý đầu năm?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/05/2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/loi-the-cua-nha-o-co-thuong-hieu"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/05/photo1620954798035-1620954798244333848171-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Lợi thế của nhà ở có thương hiệu" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/loi-the-cua-nha-o-co-thuong-hieu" rel="bookmark">Lợi thế của nhà ở có thương hiệu</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/05/2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/day-moi-la-nguyen-nhan-chinh-khien-dat-nen-quay-dau-giam-nhiet"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/05/photo1620882868835-16208828690641417913624-310x165.jpeg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Đây mới là nguyên nhân chính khiến đất nền quay đầu giảm nhiệt" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/day-moi-la-nguyen-nhan-chinh-khien-dat-nen-quay-dau-giam-nhiet" rel="bookmark">Đây mới là nguyên nhân chính khiến đất nền quay đầu giảm nhiệt</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/05/2021</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-10" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Dự Án Nổi Bật</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland/do-thi-sinh-thai-aqua-city-bien-hoa-dong-nai"><img class="alignnone size-full wp-image-25951" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/CTBH-VALENCIA.jpg" alt="" width="1043" height="576" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-2" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Liên Hệ Trực Tuyến</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px; text-align: center;" align="center"><a href="viber://add?number=84947777836"><img class="size-full wp-image-2445 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Viber-logo.png" alt="liên hệ qua viber free" width="135" height="76" /></a>     <a href="https://nhadatsinhloi.net/chat-zalo"><img class="size-full wp-image-2600 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2018/01/icon_zalo.png" alt="liên hệ qua zalo free" width="100" height="100" /></a><br /> <em style="font-size: 13pt;"><span style="color: #008080;">Liên hệ qua Viber / Zalo</span></em></div> <div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px;" align="center"><a href="https://nhadatsinhloi.net/can-ho-novaland"><img class="alignnone size-full wp-image-2446" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Contact.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a></div> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-5" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Ký gửi BĐS</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/ky-gui-bds"><img class="size-full wp-image-19654 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/02/ky-gui-nha-dat.gif" alt="Ky gui nha dat" width="284" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="text-9" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/du-an-novaland"><img class="size-full wp-image-25065 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/11/logo-novaland.png" alt="logo novaland" width="190" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="text-7" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><h3><span style="color: #000000;"><strong>  SÀN GIAO DỊCH NOVALAND</strong></span></h3> <p> </p> <p><span style="color: #000000;">179 Hai Bà Trưng, P6, Quận 3, TP.HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">26 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">Hotline/Zalo: <strong>094.7777.836</strong></span></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="text-8" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><span style="color: #000000;">NhaDatSinhLoi.net được thành lập từ năm 2012 là chuyên trang về các dự án <strong>Bất Động Sản cao cấp của Tập đoàn Novaland.</strong></span><br /> <span style="color: #993300;"><strong>“Website thông tin chính thức từ Chủ đầu tư”</strong></span><br /> <a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland"><img class="size-full wp-image-25064 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/AquaCity_logo.png" alt="Logo Aqua City Novaland" width="250" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> <a href="http://www.copyscape.com/" rel="nofollow" target="_blank" alt="Protected by Copyscape" title="Protected by Copyscape Plagiarism Checker - Do not copy content from this page." />© 2012</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/" target="_blank">Nhà Đất Sinh Lời</a> ® All rights reserved. </div> <div class="alignleft"> </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="fb-root"></div> <div id="ssb-container" class="ssb-btns-left ssb-disable-on-mobile"> <ul class="ssb-light-hover"> <li id="ssb-btn-1"> <p> <a href="#hotline" ><span class="fas fa fa-phone"></span> 094.7777.836</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="wpcp-error-message" class="msgmsg-box-wpcp hideme"><span>error: </span>Content is protected !!</div> <script> var timeout_result; function show_wpcp_message(smessage) { if (smessage !== "") { var smessage_text = '<span>Alert: </span>'+smessage; document.getElementById("wpcp-error-message").innerHTML = smessage_text; document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp showme"; clearTimeout(timeout_result); timeout_result = setTimeout(hide_message, 3000); } } function hide_message() { document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"; } </script> <style> @media print { body * {display: none !important;} body:after { content: "You are not allowed to print preview this page, Thank you"; } } </style> <style type="text/css"> #wpcp-error-message { direction: ltr; text-align: center; transition: opacity 900ms ease 0s; z-index: 99999999; } .hideme { opacity:0; visibility: hidden; } .showme { opacity:1; visibility: visible; } .msgmsg-box-wpcp { border:1px solid #f5aca6; border-radius: 10px; color: #555; font-family: Tahoma; font-size: 11px; margin: 10px; padding: 10px 36px; position: fixed; width: 255px; top: 50%; left: 50%; margin-top: -10px; margin-left: -130px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); -moz-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); } .msgmsg-box-wpcp span { font-weight:bold; text-transform:uppercase; } .warning-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png') no-repeat 10px 50%; } </style> <!-------------------- Google Code ReMarketing --------------------> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980251221; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980251221/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-------------------- Hotline --------------------> <div id="nova_phone_div" class="nova-phone nova-green nova-show" style="display: none; bottom: 68px; left: 0px;"> <a href="tel:+84947777836"> <div class="nova-ph-circle"></div> <div class="nova-ph-circle-fill"></div> <div class="nova-ph-img-circle"></div> </a> </div> <!-------------------- Zalo Share--------------------> <script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> <!------ Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ------> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-43526485-2"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43526485-2'); </script> <!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4230144,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4230144&101" alt="" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"00edf8fcc9"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-shake.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"yes","lightbox_skin":"smooth","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"true","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/ilightbox.packed.js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->