call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN “bêu tên” loạt doanh nghiệp BĐS chây ỳ nợ thuế

HN “bêu tên” loạt doanh nghiệp BĐS chây ỳ nợ thuế

BizLIVE – Cty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang, Cty cổ phần Vinaconex 21, Cty cổ phần Tập đoàn BĐS Hoàng Gia… là những doanh nghiệp BĐS vừa bị HN “bêu tên” vì chây ỳ thuế, phí.

Cục Thuế HN vừa công khai danh sách 208 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020 là gần 300 tỷ. ₫; trong đó có 144 đơn vị công khai lần đầu với số tiền nợ gần 109 tỷ. ₫ và  64 đơn vị công khai lại với số nợ hơn 191 tỷ. ₫.
Đáng chú ý, trong danh sách công bố công khai lần này, có một loạt doanh nghiệp KD BĐS bị bêu tên nợ thuế, gồm: Cty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang với số nợ hơn 37 tỷ. ₫ tính đến ngày 31/7/2020, từ ngày 1/8/2020 đến 16h ngày 14/9/2020, Cty đã nộp hơn 103 tr. ₫ tiền nợ vào ngân sách nhà nước; Cty cổ phần Vinaconex 21 với tổng số tiền nợ thuế là gần 23 tỷ. ₫.

Cty cổ phần XD và vật liệu XD Hà Tây nợ gần 10 tỷ. ₫, Cty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 HN nợ trên 2,3 tỷ. ₫, Cty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà HN số 68 nợ thuế hơn 1,7 tỷ. ₫.

Cty cổ phần Tập đoàn BĐS Hoàng Gia nợ tiền thuế hơn 16 tỷ. ₫, Cty cổ phần XD và phát triển nhà HN nợ hơn 452 tr. ₫, Cty TNHH DV và quản lý BĐS EZ VN nợ hơn 280 tr. ₫…

Theo Cục Thuế HN, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã đăng công khai 2.796 đơn vị với số nợ gần 7.296 tỷ. ₫. Trong đó, công khai lần đầu 833 đơn vị nợ gần 420 tỷ. ₫ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp; công khai lại 1.963 đơn vị nợ 6.876 tỷ. ₫ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Sau khi đăng công khai đã có 843 doanh nghiệp nộp 304 tỷ. ₫ tiền nợ vào ngân sách nhà nước; trong đó, có 237 doanh nghiệp đến thời điểm 16h ngày 14/9/2020 đã thực hiện nộp hết số thuế nợ mà cơ quan thuế công khai.


BizLIVE

error: Content is protected !!