call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN ban hành quy chế xử lý tranh chấp chung cư

HN ban hành quy chế xử lý tranh chấp chung cư

BizLIVE – Việc xác định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong nhà chung cư sẽ được thực hiện căn cứ vào hồ sơ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng mua bán căn hộ hoặc diện tích khác nhà chung cư….

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn cả nước, nhất là tại các đô thị lớn như HN, thành phố.Hồ Chí Minh, vấn đề tranh chấp chung cư xảy ra liên miên với chiều hướng ngày càng gia tăng khi số lượng chung cư mới được đưa vào vận hành ngày càng nhiều.

Theo thống kê của Ban Nội chính Thành ủy HN, trong tổng số 745 (cụm, tòa) chung cư thương mại trên địa bàn TP, có đến 129 chung cư có tranh chấp, khiếu kiện và 22 chung cư có hoạt động phức tạp về an ninh trật tự; trong đó, chiếm tỷ lệ đáng kể nhất trong các tranh chấp xuất phát từ việc các CĐT cố tình làm sai, không thực hiện minh bạch theo quy định của pháp luật.

Phần lớn vụ việc từ các nguyên nhân như sử dụng sai quy định phần diện tích chung, cơi nới và thay đổi công năng một phần diện tích không theo quy hoạch; vi phạm quy định về sử dụng quỹ bảo trì, chi phí vận hành quản lý tòa nhà, tổ chức hội nghị dân cư lần đầu, hay vi phạm tiến độ XD và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Ở không ít dự án, các CĐT đã sử dụng tầng kỹ thuật, không gian chung sai mục đích. Thậm chí, có CĐT còn thay đổi cả thiết kế tòa nhà như tăng số tầng, thay đổi không gian thông gió thành căn hộ để bán một cách công khai.

Hay như việc bàn giao căn hộ khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được kiểm duyệt, hệ thống điện, nước cũng tậm tịt, lúc được lúc không. Nhiều CĐT tỏ ra thiếu thiện chí với khách hàng khi giải quyết bằng cách cắt điện, cắt nước. Chính những hành động kiểu này đã đẩy mâu thuẫn lên cao, căng thẳng và khó giải quyết…

Trước tình trạng trên, UBND HN vừa ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. 

Theo quy định vừa được ban hành, việc xác định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong nhà chung cư được thực hiện căn cứ vào hồ sơ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng mua bán căn hộ hoặc diện tích khác nhà chung cư; căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện đầu tư XD dự án. Các chủ sở hữu phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu riêng của mình.

Việc quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 100, Điều 101 của Luật Nhà ở và Điều 6 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Việc quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 100, Điều 101 của Luật Nhà ở và Điều 7 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Về diện tích sinh hoạt cộng đồng: Đối với nhà chung cư thương mại, thực hiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-Cổ phần, ngày 20/10/2015, của CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014.

Đối với nhà chung cư phục vụ tái định cư: Đơn vị được UBND TP giao quản lý nhà chung cư phục vụ tái định cư tiến hành rà soát các nhà chung cư mà thiết kế không có diện tích sinh hoạt cộng đồng và đề xuất nơi bố trí diện tích sinh hoạt cộng đồng trong số diện tích KD DV đang quản lý, báo cáo Sở XD để trình UBND TP xem xét quyết định; việc quản lý, sử dụng, kê khai, báo cáo phần diện tích trên do UBND xã, P., thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Đối với bảo trì nhà chung cư: Các quy định về nguyên tắc bảo trì nhà chung cư; kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để thực hiện việc bảo trì; ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Điều 107 của Luật Nhà ở năm 2014; các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Đối với nhà chung cư đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì nhà chung cư và các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư, việc lập và phê duyệt quy trình bảo trì được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 38 của Nghị định số 46/2015/NĐ-Cổ phần, ngày 12/5/2015, của CP.

Đối với nhà chung cư phục vụ tái định cư được đầu tư từ ngân sách, ngoài các nội dung về bảo trì nhà chung cư nói chung, còn thực hiện theo quy đĩnh tại QĐ số 18/2018/Quyết định-UBND, ngày 23/8/2018, của UBND TP về việc ban hành quy định về sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích KD DV thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn TP HN.

Những quy định có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư không quy định trong Quy định này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở XD để tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy định này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác trên địa bàn TP HN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.


BizLIVE

error: Content is protected !!