call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Gần 200.000 mét vuông đất công chuyển sai mục đích không thể thu hồi

Gần 200.000 mét vuông đất công chuyển sai mục đích không thể thu hồi

Gần 200.000 mét vuông đất công chuyển sai mục đích không thể thu hồi

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Quốc hội từng ban hành Nghị quyết 60/2018 trong đó yêu cầu rà soát diện tích đất của các DNNN (doanh nghiệp nhà nước) sau CP hóa. Nếu sau khi CP hóa, doanh nghiệp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác với phương án đã phê duyệt thì sẽ tổ chức thu hồi. Tuy nhiên, theo CP, yêu cầu này của Quốc hội là không thể thực hiện được.

Việc CP hóa doanh nghiệp nhà nước cho thấy vẫn còn nhiều kẽ hở mà pháp luật chưa chạm đến, như trường hợp chuyển đổi sai mục đích đất đã được phê duyệt CP hóa hay bán CP không đúng ở Cảng Q.Nhơn. Ảnh: N. Lan

Cả nước chỉ có 9 trường hợp chuyển đổi sai mục đích sau CP hóa?

Trong Nghị quyết số 60 (ngày 15-6-2018), Quốc hội khẳng định để tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và CP hóa doanh nghiệp nhà nước, phải rà soát diện tích đất của các doanh nghiệp nhà nước; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau CP hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án CP hóa.

Đặc biệt, Nghị quyết này nhấn mạnh: “Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt thì tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tiến hành thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất SX của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp CP hoá sang KD đất, XD nhà ở giai đoạn 2011-2017, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019)”.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính thì CP giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo từ UBND các tỉnh TP đối với các trường hợp chuyển đổi mục đích khác với mục đích khi CP hóa đã được phê duyệt. Mãi đến 1-7-2020, tức là một năm rưỡi sau khi Quốc hội ra nghị quyết và quá thời hạn báo cáo tại nghị trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có công văn gửi UBND các tỉnh yêu cầu báo cáo.

Và sau đó một tuần, có 37 tỉnh gửi báo cáo về bộ, cho biết có chín trường hợp chuyển đổi mục đích khác so với phương án CP hóa đã được phê duyệt với tổng diện tích là 193.717 m2 tại các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Huế, Bình Thuận, Gia Lai…

Vấn đề là các trường hợp chuyển đổi mục đích khác với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án CP hóa doanh nghiệp nhà nước đều được thực hiện trước ngày Nghị quyết số 60 có hiệu lực thi hành.

Đây là con số rất khiêm tốn so với thực tế về chuyển đổi sai mục đích CP hóa diễn ra trên cả nước từ nhiều năm nay nhưng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ riêng con số 37 tỉnh, TP có báo cáo về vấn đề này cho thấy nghị quyết của Quốc hội đã được thực hiện không nghiêm.

Không thể xử lý những trường hợp chuyển đổi sai mục đích?

Các cơ quan của CP nhận thấy rằng do các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trước khi Nghị quyết số 60 có hiệu lực thi hành, việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai nên không có cơ sở thu hồi đất. Để xử lý vấn đề này, CP đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các vướng mắc về đất đai trong CP hóa khi thực hiện nghị quyết nêu trên và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể là, Quốc hội yêu cầu: nếu sai phạm thì thu hồi và tổ chức đấu giá, nhất là các sai phạm khi chuyển đổi đất SX sang đất để KD, XD nhà ở (2011-2017). Nhưng tại Điều 57, 58 Luật Đất đai và và Điều 61, 62, 64, 65 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì người sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, để phát triển kinh tế – XH vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai hoặc do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. CP cho rằng “không có trường hợp doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt khi CP hóa” thì bị thu hồi đất.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình CP xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định yêu cầu thu hồi và đấu giá công khai như trong Nghị quyết số 60. Hay nói khác đi, là điều này không thể thực hiện được và phải có phương án khác thay thế.

Đồng thời, CP đã giao Thanh tra CP chủ trì, tiến hành thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất SX của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp CP hóa sang KD đất, XD nhà ở giai đoạn 2011- 2017, dự kiến báo cáo tại kỳ họp thứ nhất năm 2021 của Quốc hội khoá XIV sau khi Thanh tra CP hoàn thành thanh tra nội dung này. Song, CP cho rằng do diễn biến của dịch Covid-19, cuộc thanh tra này cũng chưa thực hiện được và sẽ chọn một thời điểm khác để tiến hành.


SaiGonTimes

error: Content is protected !!