call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Đề xuất điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch XD KĐT sáng tạo phía Đông​

Đề xuất điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch XD KĐT sáng tạo phía Đông​

Theo đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiến nghị đối với Khu vực Linh Trung (quận Thủ Đức, quy mô 28hecta), kết nối giữa Đại học Quốc gia (chức năng Trung tâm công nghệ giáo dục) và Khu Công nghệ cao (chức năng Trung tâm SX tự động), sẽ điều chỉnh thành 4 chức năng gồm hỗ trợ cả Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao và có thể hình thành một trung tâm đổi mới và khởi nghiệp theo hướng sử dụng hỗn hợp mạnh mẽ.

Đối với khu vực Tam Đa (P. Trường Thạnh, quận 9, quy mô 25hecta), dự kiến sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hướng XD trung tâm khu vực trọng điểm của Trung tâm Công nghệ sinh thái.

Đối với khu vực Trường Thọ (quận Thủ Đức, quy mô 8ha) dự kiến điều chỉnh cục bộ theo hướng biến khu vực cảng hiện hữu trở thành một ĐTM thể hiện tiềm năng phát triển và sáng tạo.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng kiến nghị UBND TP, giao UBND quận 9 và UBND quận Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc thảo luận với các cơ quan, đơn vị sử dụng đất có liên quan, tổ chức nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực nêu trên theo quy định pháp luật.

Nam Anh

Theo Tổ Quốc

CafeF

error: Content is protected !!