call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Đ.Nai cam kết sớm hoàn thành 5.000 lô tái định cư dự án sân bay Long Thành

Đ.Nai cam kết sớm hoàn thành 5.000 lô tái định cư dự án sân bay Long Thành

Đây là mục tiêu đã được tỉnh Đ.Nai đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không lớn nhất cả nước này.

</p> <p>Theo đại diện tỉnh Đ.Nai, hiện 11 công trình hạ tầng XH khu tái định cư này sẽ được khởi công trong tháng 9. Đầu năm 2021, sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng XH phục vụ cho các hộ dân. </p> <p>Đ.Nai đang thúc đẩy hoàn thành xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả bồi thường. Năm nay, địa phương này cũng cam kết hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ. ₫ đã được bố trí cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. </p> <p>Trước đó, trung tuần tháng 4/2020, tỉnh Đ.Nai đã tổ chức khởi công dự án tái định cư Lộc An – Bình Sơn để XD hơn 5.000 lô tái định cư cho người dân nằm trong diện bị thu hồi đất để làm dự án sân bay quốc tế Long Thành. </p> <p>Theo Ban quản lý dự án tỉnh Đ.Nai, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn được XD trên diện tích hơn 282hecta nằm ở phía bắc sân bay Long Thành, dọc theo tuyến đường tỉnh 769 và tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành). </p> <p>Dự án này được chia làm 3 phân khu với hơn 5.000 lô tái định cư. Các lô tái định cư ở đây được chia theo nhóm diện tích 125 – 250m<sup>2</sup> và 250 – 300m<sup>2</sup>. Ngoài ra, ở khu vực này còn có thêm các lô tái định cư diện tích 80m<sup>2</sup> dành để xét cho các hộ phụ. </p> <p>Sau hơn 1 tháng khởi công, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cơ bản đã “thành hình, thành dạng”. Khu tái định cư có thể bố trí chỗ ở cho gần 29.000 người. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </p></div> <p></p> <p style="text-align: right;"><em><a href="https://cafef.vn/dong-nai-cam-ket-som-hoan-thanh-5000-lo-tai-dinh-cu-du-an-san-bay-long-thanh-20200604151005761.chn" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">CafeF </a></em></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-right " data-id="27524" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted"></span> </div> </div> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk' ); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs' ); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <ul class="normal-social"> <li> <div class="fb-like" data-href="https://nhadatsinhloi.net/?p=27524" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false"></div> </li> <div class="zalo-share-button" data-href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/d-nai-cam-ket-som-hoan-thanh-5-000-lo-tai-dinh-cu-du-an-san-bay-long-thanh" data-oaid="2996062052659583869" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2020-06-04T20:25:57+07:00","datePublished":"2020-06-04T20:25:57+07:00","dateModified":"2020-06-04T20:25:57+07:00","headline":"\u0110.Nai cam k\u1ebft s\u1edbm ho\u00e0n th\u00e0nh 5.000 l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 d\u1ef1 \u00e1n s\u00e2n bay Long Th\u00e0nh","name":"\u0110.Nai cam k\u1ebft s\u1edbm ho\u00e0n th\u00e0nh 5.000 l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 d\u1ef1 \u00e1n s\u00e2n bay Long Th\u00e0nh","keywords":"t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/d-nai-cam-ket-som-hoan-thanh-5-000-lo-tai-dinh-cu-du-an-san-bay-long-thanh","description":" \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ee5c ti\u00eau \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ec9nh \u0110.Nai \u0111\u1ec1 ra nh\u1eb1m \u0111\u1ea9y nhanh ti\u1ebfn \u0111\u1ed9 d\u1ef1 \u00e1n c\u1ea3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc n\u00e0y.Theo \u0111\u1ea1i di\u1ec7n t\u1ec9nh \u0110.Nai, hi\u1ec7n 11 c\u00f4ng tr\u00ecnh h\u1ea1 t\u1ea7ng XH khu t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1edf","copyrightYear":"2020","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Nh\u00e0 \u0110\u1ea5t Sinh L\u1eddi","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/open.gif"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/MuaBanDuAnNovaland","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/d-nai-cam-ket-som-hoan-thanh-5-000-lo-tai-dinh-cu-du-an-san-bay-long-thanh"},"author":{"@type":"Person","name":"Admin","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/author\/dmin"},"articleSection":"Tin Th\u1ecb Tr\u01b0\u1eddng","articleBody":"\n \n\n\n\n \n \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ee5c ti\u00eau \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ec9nh \u0110.Nai \u0111\u1ec1 ra nh\u1eb1m \u0111\u1ea9y nhanh ti\u1ebfn \u0111\u1ed9 d\u1ef1 \u00e1n c\u1ea3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc n\u00e0y.Theo \u0111\u1ea1i di\u1ec7n t\u1ec9nh \u0110.Nai, hi\u1ec7n 11 c\u00f4ng tr\u00ecnh h\u1ea1 t\u1ea7ng XH khu t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1edfi c\u00f4ng trong th\u00e1ng 9. \u0110\u1ea7u n\u0103m 2021, s\u1ebd ho\u00e0n th\u00e0nh to\u00e0n b\u1ed9 h\u1ea1 t\u1ea7ng XH ph\u1ee5c v\u1ee5 cho c\u00e1c h\u1ed9 d\u00e2n. \u0110.Nai \u0111ang th\u00fac \u0111\u1ea9y ho\u00e0n th\u00e0nh x\u00e1c \u0111\u1ecbnh gi\u00e1 \u0111\u1ea5t, ph\u00ea duy\u1ec7t ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng, chi tr\u1ea3 b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng. N\u0103m nay, \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng n\u00e0y c\u0169ng cam k\u1ebft ho\u00e0n th\u00e0nh gi\u1ea3i ng\u00e2n h\u01a1n 17.000 t\u1ef7. \u20ab \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed1 tr\u00ed cho d\u1ef1 \u00e1n c\u1ea3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng qu\u1ed1c t\u1ebf Long Th\u00e0nh. Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3,\u00a0trung tu\u1ea7n th\u00e1ng 4\/2020,\u00a0t\u1ec9nh \u0110.Nai \u0111\u00e3 t\u1ed5 ch\u1ee9c kh\u1edfi c\u00f4ng d\u1ef1 \u00e1n t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 L\u1ed9c An - B\u00ecnh S\u01a1n \u0111\u1ec3 XD h\u01a1n 5.000 l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 cho ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n n\u1eb1m trong di\u1ec7n b\u1ecb thu h\u1ed3i \u0111\u1ea5t \u0111\u1ec3 l\u00e0m d\u1ef1 \u00e1n s\u00e2n bay qu\u1ed1c t\u1ebf Long Th\u00e0nh. Theo Ban qu\u1ea3n l\u00fd d\u1ef1 \u00e1n t\u1ec9nh \u0110.Nai, Khu t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 L\u1ed9c An - B\u00ecnh S\u01a1n \u0111\u01b0\u1ee3c XD tr\u00ean di\u1ec7n t\u00edch h\u01a1n 282hecta n\u1eb1m \u1edf ph\u00eda b\u1eafc s\u00e2n bay Long Th\u00e0nh, d\u1ecdc theo tuy\u1ebfn \u0111\u01b0\u1eddng t\u1ec9nh 769 v\u00e0 ti\u1ebfp gi\u00e1p Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p L\u1ed9c An - B\u00ecnh S\u01a1n (huy\u1ec7n Long Th\u00e0nh). D\u1ef1 \u00e1n n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c chia l\u00e0m 3 ph\u00e2n khu v\u1edbi h\u01a1n 5.000 l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0. C\u00e1c l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 \u1edf \u0111\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c chia theo nh\u00f3m di\u1ec7n t\u00edch 125 - 250m2\u00a0v\u00e0 250 - 300m2. Ngo\u00e0i ra, \u1edf khu v\u1ef1c n\u00e0y c\u00f2n c\u00f3 th\u00eam c\u00e1c l\u00f4 t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 di\u1ec7n t\u00edch 80m2\u00a0d\u00e0nh \u0111\u1ec3 x\u00e9t cho c\u00e1c h\u1ed9 ph\u1ee5. Sau h\u01a1n 1 th\u00e1ng kh\u1edfi c\u00f4ng, c\u00e1c c\u00f4ng tr\u00ecnh h\u1ea1 t\u1ea7ng k\u1ef9 thu\u1eadt khu t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 L\u1ed9c An - B\u00ecnh S\u01a1n c\u01a1 b\u1ea3n \u0111\u00e3 \"th\u00e0nh h\u00ecnh, th\u00e0nh d\u1ea1ng\". Khu t\u00e1i \u0111\u1ecbnh c\u01b0 c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ed1 tr\u00ed ch\u1ed7 \u1edf cho g\u1ea7n 29.000 ng\u01b0\u1eddi. \n H\u1ea1 Vy\n Theo Nh\u1ecbp s\u1ed1ng kinh t\u1ebf\n \r\n\r\n\r\nCafeF ","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1-8-sua-15912581456401210330659-crop-15912581568621114011644.jpg","width":696,"height":315}}</script> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/tai-dinh-cu" rel="tag">tái định cư</a></p> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Tin liên quan</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/hang-tram-du-an-bds-bi-tac-thu-tuc-phap-ly-vi-sao"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/07/untitled-15946358625311852933161-crop-1594635872519579691953-310x165.png" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Hàng trăm dự án bất động sản bị tắc thủ tục pháp lý, vì sao?" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/hang-tram-du-an-bds-bi-tac-thu-tuc-phap-ly-vi-sao" rel="bookmark">Hàng trăm dự án BĐS bị tắc thủ tục pháp lý, vì sao?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>13/07/2020</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/ong-chu-thuong-hieu-bat-dong-san-five-star-va-chien-luoc-dau-tu-khac-biet"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/07/1594612495424-71-0-710-1023-crop-1594612501507-63730246776393-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Ông chủ thương hiệu BĐS Five Star và chiến lược đầu tư khác biệt" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/ong-chu-thuong-hieu-bat-dong-san-five-star-va-chien-luoc-dau-tu-khac-biet" rel="bookmark">Ông chủ thương hiệu bất động sản Five Star và chiến lược đầu tư khác biệt</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>13/07/2020</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/nha-o-thuong-mai-gia-thap-de-xuat-khong-qua-25-trieu-m%c2%b2"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/07/1594645380_bdsgiathap_qbfu-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Nhà ở thương mại giá thấp: Đề xuất không quá 25 triệu/m2" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/nha-o-thuong-mai-gia-thap-de-xuat-khong-qua-25-trieu-m%c2%b2" rel="bookmark">Nhà ở thương mại giá thấp: Đề xuất không quá 25 triệu/m²</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>13/07/2020</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-2" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Liên Hệ Trực Tuyến</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px; text-align: center;" align="center"><a href="viber://add?number=84947777836"><img class="size-full wp-image-2445 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Viber-logo.png" alt="liên hệ qua viber free" width="135" height="76" /></a>     <a href="https://nhadatsinhloi.net/chat-zalo"><img class="size-full wp-image-2600 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2018/01/icon_zalo.png" alt="liên hệ qua zalo free" width="100" height="100" /></a><br /> <em style="font-size: 13pt;"><span style="color: #008080;">Liên hệ qua Viber / Zalo</span></em></div> <div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px;" align="center"><a href="https://nhadatsinhloi.net/can-ho-novaland"><img class="alignnone size-full wp-image-2446" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Contact.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a></div> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-10" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Dự án nổi bật</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland/do-thi-sinh-thai-aqua-city-bien-hoa-dong-nai"><img class="alignnone size-full wp-image-25951" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/CTBH-VALENCIA.jpg" alt="" width="1043" height="576" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-11" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Biệt thự đơn lập</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland/biet-thu-aqua-city-bien-hoa-dong-nai"><img class="alignnone size-full wp-image-26076" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/EDM-Grand-Villas.jpg" alt="EDM Grand Villas" width="352" height="625" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-5" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Ký gửi BĐS</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/ky-gui-bds"><img class="size-full wp-image-19654 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/02/ky-gui-nha-dat.gif" alt="Ky gui nha dat" width="284" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="text-9" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/du-an-novaland"><img class="size-full wp-image-25065 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/logo_novaland.png" alt="logo novaland" width="220" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="text-7" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><h3><span style="color: #000000;"><strong>  SÀN GIAO DỊCH NOVALAND</strong></span></h3> <p> </p> <p><span style="color: #000000;">65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">26 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, TP.HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">Hotline/Zalo: <strong>094.7777.836</strong></span></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="text-8" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><span style="color: #000000;">NhaDatSinhLoi.net được thành lập từ năm 2012 là chuyên trang về các dự án <strong>Bất Động Sản cao cấp của Tập đoàn Novaland.</strong></span><br /> <span style="color: #993300;"><strong>“Website thông tin chính thức từ Chủ đầu tư”</strong></span></p> <p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland"><img class="size-full wp-image-25064 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/AquaCity_logo.png" alt="Logo Aqua City Novaland" width="300" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> <a href="http://www.copyscape.com/" rel="nofollow" target="_blank" alt="Protected by Copyscape" title="Protected by Copyscape Plagiarism Checker - Do not copy content from this page." />© 2012</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/" target="_blank">Nhà Đất Sinh Lời</a> ® All rights reserved. </div> <div class="alignleft"> </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="fb-root"></div> <div id="ssb-container" class="ssb-btns-left ssb-disable-on-mobile"> <ul class="ssb-light-hover"> <li id="ssb-btn-1"> <p> <a href="#hotline" ><span class="fas fa fa-phone"></span> 094.7777.836</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="wpcp-error-message" class="msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"><span>error: </span>Content is protected !!</div> <script> var timeout_result; function show_wpcp_message(smessage) { if (smessage !== "") { var smessage_text = '<span>Alert: </span>'+smessage; document.getElementById("wpcp-error-message").innerHTML = smessage_text; document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp showme"; clearTimeout(timeout_result); timeout_result = setTimeout(hide_message, 3000); } } function hide_message() { document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"; } </script> <style> @media print { body * {display: none !important;} body:after { content: "You are not allowed to print preview this page, Thank you"; } } </style> <style type="text/css"> #wpcp-error-message { direction: ltr; text-align: center; transition: opacity 900ms ease 0s; z-index: 99999999; } .hideme { opacity:0; visibility: hidden; } .showme { opacity:1; visibility: visible; } .msgmsg-box-wpcp { border-radius: 10px; color: #555; font-family: Tahoma; font-size: 11px; margin: 10px; padding: 10px 36px; position: fixed; width: 255px; top: 50%; left: 50%; margin-top: -10px; margin-left: -130px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); -moz-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); } .msgmsg-box-wpcp span { font-weight:bold; text-transform:uppercase; } .error-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/error.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #f5aca6; } .success { background:#e9ffd9 url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/success.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #a6ca8a; } .warning-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #f5aca6; } .notice { background:#e3f7fc url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/notice.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #8ed9f6; } </style> <!-------------------- Uhchat --------------------> <script src="https://uhchat.net/code.php?f=3d7c87"></script> <!-------------------- Google Code ReMarketing --------------------> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980251221; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980251221/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-------------------- Hotline --------------------> <div id="nova_phone_div" class="nova-phone nova-green nova-show" style="display: none; bottom: 68px; left: 0px;"> <a href="tel:+84947777836"> <div class="nova-ph-circle"></div> <div class="nova-ph-circle-fill"></div> <div class="nova-ph-img-circle"></div> </a> </div> <!-------------------- Zalo Share--------------------> <script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> <!------ Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ------> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-43526485-2"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43526485-2'); </script> <!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4230144,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4230144&101" alt="" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"8b5518a242"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-shake.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"yes","lightbox_skin":"smooth","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"true","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/ilightbox.packed.js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->