call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Chính sách giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất có hiệu lực

Chính sách giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất có hiệu lực

Từ 8/4, người dân, doanh nghiệp bị khó khăn vì Covid-19 được giãn, hoãn nộp thuế, tiền thuê đất, theo Nghị quyết CP vừa ban hành.

Theo Nghị định 41/2020 vừa ban hành, CP sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng. Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất lên tới 180.000 tỷ. ₫ và 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất.

5 nhóm đối tượng được chậm nộp gồm:

– Danh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản; SX, chế biến thực phẩm; dệt may, da giày; SX điện tử, ôtô…

– Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng không, logistic; DV KS, lưu trú, ăn uống, đại lý du lịch…

– Doanh nghiệp, cá nhân SX SP công nghiệp hỗ trợ, SP cơ khí.

– Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017.

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng NN đang hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.       

Thuế thu nhập doanh nghiệpgia hạn với số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020. 

Thuế giá trị gia tăng: giãn, hoãn sẽ không áp dụng với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Áp dụng gia hạn với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6, và kỳ tính thuế quý I, II.

Như vậy, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất ngày 20/9; kỳ tính thuế tháng 4 là 20/10; tháng 5 là 20/11; tháng 6 là 20/12. Còn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế quý I chậm nhất là ngày 30/9; quý II là 30/12.

Riêng hộ gia đình, cá nhân, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Đối tượng này phải nộp các khoản thuế trên trước ngày 31/12.

Tiền thuê đất: Gia hạn với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2020 trong 5 tháng, từ 31/5.

Anh Minh

VnExpress

error: Content is protected !!