call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép XD

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép XD

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XD có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép XD.

BizLIVE

error: Content is protected !!