call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Bắt đầu thí điểm cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng tại HN

Bắt đầu thí điểm cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng tại HN

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính để tiếp tục làm rõ sự cần thiết, cơ sở kiến nghị cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù về giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP HN tương tự như TP HCM tại Nghị quyết số 27/NQ-Cổ phần ngày 9/3/2020.

Cụ thể, xác định rõ căn cứ pháp luật; thực tiễn tại địa bàn TP HN của việc ban hành Nghị quyết; phối hợp với Uỷ ban nhân dân TP HCM tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, phân tích những ưu điểm, nhược điểm và tính hiệu quả khi áp dụng quy định của Nghị quyết số 27NQ-Cổ phần trong thực tế.

Nghị quyết số 27/NQ-Cổ phần cho phép Uỷ ban nhân dân TP HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Cũng theo Nghị quyết này, UBND TP HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hằng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi; hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hằng năm chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Cùng với đó, UBND TP HCM quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 Ðiều 74 của Luật Ðất đai 2013. Đồng thời có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo Nhĩ Anh

Vneconomy

CafeF

error: Content is protected !!