call
Trang chủ » Tin Thị Trường » 9 tòa nhà có giá thuê VP đắt đỏ nhất Q.1

9 tòa nhà có giá thuê VP đắt đỏ nhất Q.1

Deutsches Haus có quy mô 30.000 m² gồm 4 hầm, 25 tầng nổi. Đặc biệt, đây là một trong số rất ít tòa nhà ở ĐN.Á được trao tặng hai chứng nhận tiết kiệm năng lượng giải Bạch Kim LEED của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ và DGNB Vàng của Hội đồng công trình bền vững tại Đức.

</p> <p>Các tòa nhà VP có mức giá thuê bám đuổi tiếp theo lần lượt là: </p> <p>Tòa nhà Saigon Times Square (22 – 36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê trung bình: 65 USD/m²/tháng, đi kèm phí DV 7 USD/m². </p> <p>Tòa nhà Vietcombank Tower Office (P. Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê: 55 USD/m²/tháng, đi kèm 7 USD/m² phí DV. </p> <p>Tòa nhà Saigon Centre Tower II (65 Lê Lợi, Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê: 52 USD/m²/tháng, đi kèm 7 USD/m² phí DV. </p> <p>Tòa nhà Sonatus (số 15 đường Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê: 50,7 USD/m²/tháng, đi kèm phí DV 6 USD/m². </p> <p>Tòa nhà President Place Tower (số 93 Nguyễn Du, quận 1). Giá cho thuê: 47 USD/m²/tháng, đi kèm 7 USD/m² phí DV. </p> <p>Tòa nhà MPlaza Saigon (số 39 đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê: 47 USD/m²/tháng, đi kèm 7 USD/m² phí DV. </p> <p>Tòa nhà Friendship Tower (số 31 Lê Duẩn). Giá cho thuê: 47 USD/m²/tháng, đi kèm 7 USD/m² phí DV. </p> <p>Saigon Centre Tower I, (ngã tư Lê Lợi – Pastuer, quận 1). Giá cho thuê: 46 USD/m²/tháng, đi kèm 6,5 USD/m² phí DV. </p> <p>Sun Wah Tower (số 115 đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, quận 1). Giá cho thuê: 44 USD/m²/tháng, đi kèm 6,5 USD/m² phí DV. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </p></div> <p></p> <p style="text-align: right;"><em><a href="https://cafef.vn/9-toa-nha-co-gia-thue-van-phong-dat-do-nhat-quan-1-20200925115514428.chn" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">CafeF </a></em></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-right " data-id="34839" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted"></span> </div> </div> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk' ); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs' ); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <ul class="normal-social"> <li> <div class="fb-like" data-href="https://nhadatsinhloi.net/?p=34839" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false"></div> </li> <div class="zalo-share-button" data-href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/9-toa-nha-co-gia-thue-vp-dat-do-nhat-q-1" data-oaid="2996062052659583869" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2020-09-25T15:13:18+07:00","datePublished":"2020-09-25T15:13:18+07:00","dateModified":"2020-09-25T15:13:19+07:00","headline":"9 t\u00f2a nh\u00e0 c\u00f3 gi\u00e1 thu\u00ea VP \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf nh\u1ea5t Q.1","name":"9 t\u00f2a nh\u00e0 c\u00f3 gi\u00e1 thu\u00ea VP \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf nh\u1ea5t Q.1","keywords":"ph\u00ed d\u1ecbch v\u1ee5,thu\u00ea v\u0103n ph\u00f2ng","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/9-toa-nha-co-gia-thue-vp-dat-do-nhat-q-1","description":" Deutsches Haus c\u00f3 quy m\u00f4 30.000 m\u00b2 g\u1ed3m 4 h\u1ea7m, 25 t\u1ea7ng n\u1ed5i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong s\u1ed1 r\u1ea5t \u00edt t\u00f2a nh\u00e0 \u1edf \u0110N.\u00c1 \u0111\u01b0\u1ee3c trao t\u1eb7ng hai ch\u1ee9ng nh\u1eadn ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng gi\u1ea3i B\u1ea1ch Kim LEED c\u1ee7a H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng","copyrightYear":"2020","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Nh\u00e0 \u0110\u1ea5t Sinh L\u1eddi","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/open.gif"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/MuaBanDuAnNovaland","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/9-toa-nha-co-gia-thue-vp-dat-do-nhat-q-1"},"author":{"@type":"Person","name":"Admin","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/author\/dmin"},"articleSection":"Tin Th\u1ecb Tr\u01b0\u1eddng","articleBody":"\n \n\n\n\n \n Deutsches Haus c\u00f3 quy m\u00f4 30.000 m\u00b2 g\u1ed3m 4 h\u1ea7m, 25 t\u1ea7ng n\u1ed5i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong s\u1ed1 r\u1ea5t \u00edt t\u00f2a nh\u00e0 \u1edf \u0110N.\u00c1 \u0111\u01b0\u1ee3c trao t\u1eb7ng hai ch\u1ee9ng nh\u1eadn ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng gi\u1ea3i B\u1ea1ch Kim LEED c\u1ee7a H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng C\u00f4ng tr\u00ecnh Xanh Hoa K\u1ef3 v\u00e0 DGNB V\u00e0ng c\u1ee7a H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng c\u00f4ng tr\u00ecnh b\u1ec1n v\u1eefng t\u1ea1i \u0110\u1ee9c.C\u00e1c t\u00f2a nh\u00e0 VP c\u00f3 m\u1ee9c gi\u00e1 thu\u00ea b\u00e1m \u0111u\u1ed5i ti\u1ebfp theo l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t l\u00e0: T\u00f2a nh\u00e0 Saigon Times Square (22 - 36 Nguy\u1ec5n Hu\u1ec7, P. B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea trung b\u00ecnh: 65 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m ph\u00ed DV 7 USD\/m\u00b2. T\u00f2a nh\u00e0 Vietcombank Tower Office (P. B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 55 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 7 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. T\u00f2a nh\u00e0 Saigon Centre Tower II (65 L\u00ea L\u1ee3i, B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 52 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 7 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. T\u00f2a nh\u00e0 Sonatus (s\u1ed1 15 \u0111\u01b0\u1eddng L\u00ea Th\u00e1nh T\u00f4n, P. B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 50,7 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m ph\u00ed DV 6 USD\/m\u00b2. T\u00f2a nh\u00e0 President Place Tower (s\u1ed1 93 Nguy\u1ec5n Du, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 47 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 7 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. T\u00f2a nh\u00e0 MPlaza Saigon (s\u1ed1 39 \u0111\u01b0\u1eddng L\u00ea Du\u1ea9n, P. B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 47 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 7 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. T\u00f2a nh\u00e0 Friendship Tower (s\u1ed1 31 L\u00ea Du\u1ea9n). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 47 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 7 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. Saigon Centre Tower I, (ng\u00e3 t\u01b0 L\u00ea L\u1ee3i \u2013 Pastuer, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 46 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 6,5 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. Sun Wah Tower (s\u1ed1 115 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n Hu\u1ec7, P. B\u1ebfn Ngh\u00e9, qu\u1eadn 1). Gi\u00e1 cho thu\u00ea: 44 USD\/m\u00b2\/th\u00e1ng, \u0111i k\u00e8m 6,5 USD\/m\u00b2 ph\u00ed DV. \n H\u1ea1 Vy\n Theo Nh\u1ecbp s\u1ed1ng kinh t\u1ebf\n \r\n\r\n\r\nCafeF ","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/photo1601009672511-16010096729072017940825.jpg","width":696,"height":315}}</script> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/phi-dich-vu" rel="tag">phí dịch vụ</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/thue-van-phong" rel="tag">thuê văn phòng</a></p> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Tin liên quan</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/can-canh-loat-du-an-bi-thanh-kiem-tra-tai-diem-nong-ve-quy-hoach-hn"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/10/photo1603497535673-160349753589382381876-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Cận cảnh loạt dự án bị thanh kiểm tra tại 'điểm nóng' về quy hoạch Hà Nội" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/can-canh-loat-du-an-bi-thanh-kiem-tra-tai-diem-nong-ve-quy-hoach-hn" rel="bookmark">Cận cảnh loạt dự án bị thanh kiểm tra tại 'điểm nóng' về quy hoạch HN</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>25/10/2020</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/de-capella-chung-cu-cao-cap-da-hoan-thien-tai-thu-thiem-q-2"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/10/1603426807168-87-0-1336-2000-crop-1603426813504-63739061625318-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="de Capella - Căn hộ cao cấp đã hoàn thiện tại Thủ Thiêm Quận 2" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/de-capella-chung-cu-cao-cap-da-hoan-thien-tai-thu-thiem-q-2" rel="bookmark">de Capella – Chung cư cao cấp đã hoàn thiện tại Thủ Thiêm Q.2</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>25/10/2020</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/berriver-jardin-giao-diem-vang-cho-cuoc-song-tien-nghi"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/10/1603441583784-246-0-874-1005-crop-1603441596949-63739078432600-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Berriver Jardin - Giao điểm vàng cho cuộc sống tiện nghi" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/berriver-jardin-giao-diem-vang-cho-cuoc-song-tien-nghi" rel="bookmark">Berriver Jardin – Giao điểm vàng cho cuộc sống tiện nghi</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>24/10/2020</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-10" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Dự Án Nổi Bật</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland/do-thi-sinh-thai-aqua-city-bien-hoa-dong-nai"><img class="alignnone size-full wp-image-25951" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/CTBH-VALENCIA.jpg" alt="" width="1043" height="576" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-2" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Liên Hệ Trực Tuyến</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px; text-align: center;" align="center"><a href="viber://add?number=84947777836"><img class="size-full wp-image-2445 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Viber-logo.png" alt="liên hệ qua viber free" width="135" height="76" /></a>     <a href="https://nhadatsinhloi.net/chat-zalo"><img class="size-full wp-image-2600 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2018/01/icon_zalo.png" alt="liên hệ qua zalo free" width="100" height="100" /></a><br /> <em style="font-size: 13pt;"><span style="color: #008080;">Liên hệ qua Viber / Zalo</span></em></div> <div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px;" align="center"><a href="https://nhadatsinhloi.net/can-ho-novaland"><img class="alignnone size-full wp-image-2446" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Contact.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a></div> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-5" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Ký gửi BĐS</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/ky-gui-bds"><img class="size-full wp-image-19654 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/02/ky-gui-nha-dat.gif" alt="Ky gui nha dat" width="284" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="text-9" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/du-an-novaland"><img class="size-full wp-image-25065 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/logo_novaland.png" alt="logo novaland" width="190" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="text-7" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><h3><span style="color: #000000;"><strong>  SÀN GIAO DỊCH NOVALAND</strong></span></h3> <p> </p> <p><span style="color: #000000;">65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">26 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">Hotline/Zalo: <strong>094.7777.836</strong></span></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="text-8" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><span style="color: #000000;">NhaDatSinhLoi.net được thành lập từ năm 2012 là chuyên trang về các dự án <strong>Bất Động Sản cao cấp của Tập đoàn Novaland.</strong></span><br /> <span style="color: #993300;"><strong>“Website thông tin chính thức từ Chủ đầu tư”</strong></span><br /> <a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland"><img class="size-full wp-image-25064 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/AquaCity_logo.png" alt="Logo Aqua City Novaland" width="250" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> <a href="http://www.copyscape.com/" rel="nofollow" target="_blank" alt="Protected by Copyscape" title="Protected by Copyscape Plagiarism Checker - Do not copy content from this page." />© 2012</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/" target="_blank">Nhà Đất Sinh Lời</a> ® All rights reserved. </div> <div class="alignleft"> </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="fb-root"></div> <div id="ssb-container" class="ssb-btns-left ssb-disable-on-mobile"> <ul class="ssb-light-hover"> <li id="ssb-btn-1"> <p> <a href="#hotline" ><span class="fas fa fa-phone"></span> 094.7777.836</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="wpcp-error-message" class="msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"><span>error: </span>Content is protected !!</div> <script> var timeout_result; function show_wpcp_message(smessage) { if (smessage !== "") { var smessage_text = '<span>Alert: </span>'+smessage; document.getElementById("wpcp-error-message").innerHTML = smessage_text; document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp showme"; clearTimeout(timeout_result); timeout_result = setTimeout(hide_message, 3000); } } function hide_message() { document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"; } </script> <style> @media print { body * {display: none !important;} body:after { content: "You are not allowed to print preview this page, Thank you"; } } </style> <style type="text/css"> #wpcp-error-message { direction: ltr; text-align: center; transition: opacity 900ms ease 0s; z-index: 99999999; } .hideme { opacity:0; visibility: hidden; } .showme { opacity:1; visibility: visible; } .msgmsg-box-wpcp { border-radius: 10px; color: #555; font-family: Tahoma; font-size: 11px; margin: 10px; padding: 10px 36px; position: fixed; width: 255px; top: 50%; left: 50%; margin-top: -10px; margin-left: -130px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); -moz-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); } .msgmsg-box-wpcp span { font-weight:bold; text-transform:uppercase; } .error-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/error.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #f5aca6; } .success { background:#e9ffd9 url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/success.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #a6ca8a; } .warning-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #f5aca6; } .notice { background:#e3f7fc url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/notice.png') no-repeat 10px 50%; border:1px solid #8ed9f6; } </style> <!-------------------- Uhchat --------------------> <script src="https://uhchat.net/code.php?f=3d7c87"></script> <!-------------------- Google Code ReMarketing --------------------> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980251221; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980251221/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-------------------- Hotline --------------------> <div id="nova_phone_div" class="nova-phone nova-green nova-show" style="display: none; bottom: 68px; left: 0px;"> <a href="tel:+84947777836"> <div class="nova-ph-circle"></div> <div class="nova-ph-circle-fill"></div> <div class="nova-ph-img-circle"></div> </a> </div> <!-------------------- Zalo Share--------------------> <script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> <!------ Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ------> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-43526485-2"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43526485-2'); </script> <!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4230144,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4230144&101" alt="" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"504008fbe7"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-shake.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"yes","lightbox_skin":"smooth","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"true","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/ilightbox.packed.js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->