call
Trang chủ » AVANI Hotels & Resorts

AVANI Hotels & Resorts

AVANI Hotels & Resorts là chuỗi khách sạn và resort với 23 khách sạn trên khắp 15 quốc gia. Phần lớn tài sản của họ có trụ sở tại Thái Lan, trong khi một số ít tài sản được thành lập ở một số quốc gia khác. Avani là một phần của chuỗi khách sạn Minor Hotels.